خلاقیت و کیفیت راز داشتن فردایی درخشان
شرکت شهرسازهشرکت شهرسازهشرکت شهرسازه
(شنبه تا پنج شنبه )
info@shahrsazehco.ir
اصفهان

بادنما

بادنما

این نوع المانها برای اولین بار در کشور ساخته شده است و دارای ساختاری می باشد که با کمترین وزش باد به چرخش درآمده و در حین چرخش اشکال فوق العاده زیبایی خلق می نمایند

بادنما
آدرس: اصفهان - فلکه ارتش - به طرف سه راه سیمین - بعد از خیابان علامه جعفری - ساختمان ملل طبقه 3 واحد 301 تلفن : 37790030-031
بادنما
آدرس: اصفهان - فلکه ارتش - به طرف سه راه سیمین - بعد از خیابان علامه جعفری - ساختمان ملل طبقه 3 واحد 301 تلفن : 37790030-031